Strona 2 z 3

Forum Dobrych Praktyk

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Zespół Centrum Kompetencji Cyfrowych UW zaprasza społeczność Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w pierwszej, pilotażowej edycji Forum Dobrych Praktyk, która odbędzie się online 11 maja 2021.

Oferta szkoleń kwiecień 2021

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Zapraszamy do udziału w kwietniowych szkoleniach dla nauczycieli akademickich - przygotowaliśmy szeroką ofertę z wielu obszarów wiedzy i kompetencji przydatnych w pracy dydaktycznej oraz badawczej.

Aktualna oferta szkoleń

Sprawy organizacyjne: pracownicze

W aktualnej ofercie dla nauczycieli akademickich przygotowaliśmy szkolenia z nowych trendów dydaktycznych, dotyczące rozwoju osobistego oraz specjalistycznych kompetencji przydatnych w prowadzeniu badań.

Karty publikacji i PBN - Nowy harmonogram wprowadzania danych.

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Począwszy od marca, napływające karty publikacji będę przekazywane zbiorczo do wydziałowego koordynatora PBN 15 dnia każdego miesiąca. Po otrzymaniu kart, wydziałowy koordynator wpisze dane do PBN do 25 dnia każdego miesiąca. Po tym czasie pracownicy będą mogli zweryfikować czy dane zostały wprowadzone oraz zgłaszać uwagi. Karty publikacji należy przesyłać na maila: a.dolegiewicz@uw.edu.pl.

Luty/Marzec - szkolenia dla nauczycieli akademickich

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Aktualna oferta szkoleń. W najnowszym harmonogramie znalazły się również pierwsze szkolenia realizowane w programie IDUB.

Tabela stawek za pracę w godzinach ponadwymiarowych

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Stawki wynagrodzeń za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz stosowane do umów cywilno-prawnych płatne ze środków budżetowych i pozabudżetowych 2020/2021

Luty - szkolenia dla nauczycieli akademickich

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Początek lutego to ostatni moment, by skorzystać ze szkoleń nt. „Zdalne egzaminy pisemne i ustne - przygotowanie do sesji” prowadzone przez dr. Michała Kozdrę, w terminach:

 

- 2 lutego, godz. 9:00-14:00 (rekrutacja do 1 lutego, godz. 12:00)

- 8 lutego, godz. 9:00-14:00 (rekrutacja do 4 lutego, godz. 10:00)

Rada Naukowa

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Najbliższe posiedzenie RNIA odbędzie się od 4 do 12 lutego w trybie zdalnym uproszczonym (bez wideokonferencji)

Szkolenia PBN

Sprawy organizacyjne: pracownicze

W dniach:

- 19.01. (wtorek) o godz. 16:30

- 20.01. (środa) o godz. 16:30

- 22.01. (piątek) o godz. 16.30

 

odbędą się szkolenia online dla pracowników Wydziału przygotowane i przeprowadzone przez Wydziałowego Importera Danych Bibliograficznych p. Maję Bogajczyk, która zaprezentuje czynności, które musi wykonać każdy pracownik (takie jak zsynchronizowanie publikacji z PBN i ORCiD), aby jej/jego publikacje mogły być uznane w procesie ewaluacji oraz sposób uzupełnienia i poprawienia danych znajdujących się w systemie.

Szkolenia dotyczące prowadzenia egzaminów i zaliczeń na platformie Kampus-egzaminy.

Sprawy organizacyjne: pracownicze

W styczniu i lutym CKC UW zaprasza na szkolenia dotyczące prowadzenia egzaminów i zaliczeń na platformie Kampus-egzaminy. W programie znajduje się m.in.: przygotowywanie testów/quizów i zadań otwartych, udostępnianie wyników studentom, dobre praktyki.

 

Warto pamiętać że platforma Kampus i platforma Moodle IA działają na tyle podobnie, że szkolenia mogą być przydatne nawet jeśli nie prowadzą Państwo niczego na platformie Kampus (przyp. MR).

Strona 2 z 3