Organisers and contact

Uniwersytet Warszawski
Instytut Anglistyki
ul. Hoża 69
00-681 Warszawa
048 22 55 314 24

Prof. dr hab. Aniela Korzeniowska
Dr hab. Izabela Szymańska
Dr Dominika Lewandowska-Rodak

Conference email: scotlandineurope@uw.edu.pl