Sekcja Obsługi Studiów

pokój 2.410

Sprawy związane ze studiami, zaliczeniami, ocenami, rejestracją na zajęcia.


Telefon

+48 (22) 55-314-19

E-mail

Wszystkie sprawy, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z pracownicami sekretariatu, należy zgłaszać mailem pod adres:

studenci I stopnia:
j.sokolowska@uw.edu.pl
martaczyzewska@uw.edu.pl

studenci II stopnia:
lkmatusz@uw.edu.pl

II stopień, SFK – mgr Lidia Matuszewska

I stopień, opłaty, studia podyplomowe – mgr Joanna Sokołowska

I stopień, rejestracja na zajęcia IA, studia podyplomowe – mgr inż. Marta Czyżewska

 

Sekretariat Instytutów i Katedr WN

pokój nr 2.216

Telefon: +48-22-55-314-24

 

Rekrutacja na studia I i II stopnia

Kontakt: Telefon: +48 (22) 55-314-23

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

wtorek-czwartek: 10-13

Biuro komisji nie pracuje w poniedziałki i piątki

Kontakt mailowy:rekrutacja.angli@uw.edu.pl

Biuro będzie nieczynne 7 lipca ze względu na egzamin wstępny.