dr Marek Szopski


Zakład Kultury Krajów Anglosaskich

starszy wykładowca

Pokój numer: 231

Telefon: +48 (22) 553 14 24

email: m.szopski@uw.edu.pl

  Dyżur: Semestr Lato 2019/2020
środa - 12.00-13.30
dr Marek Szopski

Przebieg kariery

magister, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski, 1976

studia podyplomowe w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 1979

studia podyplomowe na Wydziale Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski, 1986

doktor nauk humanistycznych, Wydział Socjologii, Notre Dame University, IN, USA, 2001

Nostryfikacja dyplomu z Notre Dame University, IN, USA na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2005


Zainteresowania

  • socjologia kultury
  • kultura amerykańska
  • teoria społeczna
  • socjologia religii
  • komunikacja międzykulturowa
  • kształcenie międzykulturowe
  • socjologia polityki
  • amerykański pragmatyzm
  • Hermeneutyka
  • Literatura amerykańska