dr hab. Klaudia Łączyńska


Zakład Literatury Brytyjskiej

adiunkt

Koordynatorka ds. wyjazdów/przyjazdów nauczycieli akademickich oraz Zagranicznych Szkoleń Pracowników

Pokój numer: 337

Telefon: +48 (22) 5531415

email: klaudialaczynska@wp.pl

dr hab. Klaudia Łączyńska

Przebieg kariery

Magister, Uniwersytet Warszawski, 2000.

Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2005.

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2017.


Zainteresowania

  • kultura i literatura epoki renesansu;
  • poezja i dramat w wieku XVII;
  • filozofia języka i poglądy na temat retoryki w wieku XVII;
  • poeci metafizyczni;
  • literatura i kultura okresu bezkrólewia i restauracji;
  • życie i twórczość Andrew Marvella;
  • teoria literatury w wieku XX i XXI.


Wybrane publikacje

Książki

Grzegorzewska, M. , Fengler, M. H. i Ward, J. M. (Red.). (2016). Striking the Chords of Spirit and Flesh in Polish Poetry. A Serendipity. . Gdańsk: Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Łączyńska, K. (2016). Echo i Narcyz. Rzecz o języku upadłym w poezji Andrew Marvella (1621-1678). . Kraków: Homini.

Rozdziały

Łączyńska, K. (2017). Metadrama and the Operations of Justice in ben Jonson's Volpone. W: M. Pypeć , A. Kędra-Kardela i A. Kędzierska (Red.). Studies in English Literature and Culture. Festschrift in Honour of Professor Grażyna Bystydzieńska. (s. 155-163). Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

Łączyńska, K. (2016). The Pride of Bones, or What the Dead Experience in Bolesław Leśmian's Poetry. W: M. Grzegorzewska , M. Fengler i J. Ward (Red.). Striking the Chords of Spirit and Flesh in Polish Poetry. A Serendipity. (s. 171-188). Gdańsk: Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Łączyńska, K. (2015). Ostatnie kuszenie Tomasza. Konfrontacja klasycznej definicji postaci działającej z liturgiczną formułą dramatu. W: M. Fengler i J. Ward (Red.). Między słowem a rzeczy-wistością. Poezja T. S. Eliota wobec cielesności i Wcielenia. (s. ). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Łączyńska, K. (2015). Word-As-Flesh Made Artefact: Andrew Marvell's Poetic Moulding Of The Word. W: M. Grzegorzewska , M. Burrows i J. Ward (Red.). Breaking the Silence: Poetry and the Kenotic Word. (s. 243-253). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Artykuły

Łączyńska, K. (2016). The Swift and Secret Messenger: John Wilkins's Mercury and the Paradoxes of Language. Studia Anglica Posnaniensia. An International Review of English Studies, 51, (s. 77-91).

Łączyńska, K. (2016). Surprised by Death, or How Andrew Marvell’s Mower Confronts Death in Arcadia. Anglica. An International Journal of English Studies, 25, (s. 27-34).

Łączyńska, K. (2014). From Masque to Masquerade: Monarchy and Art in Andrew Marvell's Poems. Anglica. An International Journal of English Studies, 23, (s. 115-127).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN