dr hab. Ewa Mioduszewska-Crawford


Zakład Języka Angielskiego

adiunkt

Pokój numer: 132

Telefon: +48 (22) 5531416

email: e.mioduszewska@uw.edu.pl

http://www.ewamioduszewska.c0.pl/

  Dyżur: Semestr Lato 2019-2020
poniedziałek - 9.00-9.45; środa - 9.30 - 10.00 - pokój 131
dr hab. Ewa Mioduszewska-Crawford

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 1977

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 1984

doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 1991


Zainteresowania

  • semantyka, pragmatyka
  • Teoria Relewancji
  • semantyka prawdo-funkcjonalna i nie-prawdo-funkcjonalna
  • niedookreśloność, wieloznaczność, mglistość, niejasność
  • komunikacja językowa i pozajęzykowa (modele komunikacji)
  • społeczne i psychologiczne aspekty komunikacji
  • gramatyka Montague
  • angielsko-polska składnia kontrastywna
  • nauczanie angielskiego jako języka obcego


Wybrane publikacje

Rozdziały

Mioduszewska-Crawford, E. (2018). Relevance in Robyn Carston's pragmatics: use or missuse?. W: K. Kozak i I. Świątczak-Wasilewska (Red.). Uses, misuses, abuses of language in culture, literature and linguistics. (s. 89-101). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

Mioduszewska-Crawford, E. (2015). Ad-Hoc Concepts, Linguistically Encoded Meaning and Explicit Content: Some Remarks on the Relevance Theoretic Perspective. W: W. Malec i M. Rusinek (Red.). Within Language, Beyond Theories (Volume III). (s. 81-96). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Artykuły

Mioduszewska-Crawford, E. (2017). Relevance, ad hoc concepts and analogy. Linguistics Beyond and Within, 3, (s. 155-168).

Mioduszewska-Crawford, E. (2015). Some remarks on non-conceptual word meaning and truth-conditional content in Robyn Carston's pragmatics. Acta Philologica, 46, (s. 5-16).

Mioduszewska-Crawford, E. (2014). (Inter?)subjectivity of explicit content in Relevance Theory. Anglica. An International Journal of English Studies, 23, (s. 103-112).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN