prof. dr hab. Dominika Oramus


Zakład Kultury Brytyjskiej

profesor

Pokój numer: 3.515

Telefon: +48 (22) 55-314-11

email: dominika.oramus@uw.edu.pl

http://oramus.edu.pl/

  Dyżur: Lato 22/23
czwartki 13.00-14.30
prof. dr hab. Dominika Oramus

Przebieg kariery

M.A. Uniwersytet Warszawski, 1996

PhD. Uniwersytet Warszawski, 1999

Habilitacja Uniwersytet Warszawski, 2008

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, 2012


Zainteresowania

 • Nauki ścisłe w kulturze współczesnej:
  • Charles Darwin i teoria ewolucji w humanistyce
  • Nowa Fizyka a literatura współczesna
  • Znani naukowcy jako ikony mass-kultury
 • twórczość pisarzy dwudziestowiecznych: James Joyce, John Fowles, Angela Carter, J.G. Ballard, Kurt Vonnegut, Philip K. Dick, Stanisław Lem
 • poetyka postmodernizmu
 • metafikcja
 • historiograficzna metafikcja
 • motywy kultury popularnej we współczesnej prozie
 • science fiction
 • utopie i dystopie dwudziestowieczne
 • Nowa Fala w Wielkiej Brytanii, amerykańska Nowa Fala
 • Fantastyka czasów zimnej wojny


Promotor

Wypromowani doktorzy

 • dr Dominika Lewandowska temat: City. Photo. Text. Iain Sinclair’s Photographic Writing and His Vision of London
  nadanie stopnia doktora: styczeń 2013
 • dr Paulina Kamińska temat: Manifestations of Trauma in the Works of Doris Lessing
  nadanie stopnia doktora: styczeń 2015
 • dr Marcin Gołąb temat: Jean Baudrillard’s Theories of Simulations Applied to Recent Crime Fictio
  nadanie stopnia doktora: grudzień 2016
 • dr Katarzyna Fetlińska Iain Banks’s fiction in the context of cognitive sciences
  nadanie stopnia doktora: wrzesień 2019 wyróżnienie
 • dr Marcin Sroczyński Multi-layered identities of homosexual characters in Alan Hollinghurst's novels 
  nadanie stopnia doktora: wrzesień 2019
 • dr Piotr Olański „Isherwood’s Camera. Traces of Cinematic Narrative in Christopher Isherwood’s Oeuvre”      nadanie stopnia doktora: listopad 2020
 • dr Anita Chmielewska Women about Women: The Female Voice in Contemporary British-Jewish Fiction and Memoirs nadanie     stopnia doktora: grudzień 2022
 • dr Anna Orzechowska Anxiety, Ambiguity and Authenticity: The Vision of Women’s Existential Experience in Marilyn Duckworth’s Fiction nadanie    stopnia doktora: listopad 2021

Doktoranci z otwartym przewodem

 • mgr Aleksandra Szugajew Doctors’ Autobiographies: Analyzing Life and One’s Identity inthe Medical Profession through Narrative
  otwarcie przewodu kwiecień 2019
 • mgr Klara Mednis "Unsex me here” – the Question of Gender in Female Politics and Female Violence in Selected Contemporary Novels
  otwarcie przewodu maj 2019


Wybrane publikacje

Książki

Kula, J. , Błażejczak-Mucha, S. i Panas, P. i in. (2019). Gustaw Herling-Grudziński Dziennik pisany nocą vol.2. . Wydawnictwo Literackie.

Oramus, D. (2016). WAYS OF PLEASURE. Angela Carter’s ‘Discourse of Delight’ in her fiction and non-fiction (revised). (2. wyd.). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Oramus, D. (2015). Charles Darwin’s Looking Glass. The Theory of Evolution and the Life of its Author in Contemporary British Fiction and Non-Fiction. . Frankfurt am Main: Peter Lang.

Oramus, D. (2015). Stacja kontroli chaosu (wydanie II poszerzone). (2. wyd.). Stawiguda: Solaris.

Oramus, D. (2015). Grave New World: The Decline of the West in the Fiction of J. G. Ballard (revised). (wydanie drugie poprawione. wyd.). Toronto: The Terminal Press.

Oramus, D. (2015). Darwinowskie paradygmaty. Mit teorii ewolucji w kulturze współczesnej. . Kraków: Copernicus Center Press.

Rozdziały

Oramus, D. (2018). Voices Perophesying War. Late Victorian Scientists and Speculative Writers. W: E. Harris i G. Bystydzieńska (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture. Vol. 6. (s. 239-251). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Oramus, D. (2018). 'Scotland becomes another Scotland'. The Clash of Alternate Realities un Andrew Crumey's Mobius Dick. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Polish Scholars on Scottish Writers. An Interpretative Collage. (s. 164-173). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Oramus, D. (2016). Ballard, Wyndham and the English Disaster Story Tradition. W: R. McGrath (Red.). Deep Ends The J.G. Ballard Anthology 2016. (s. 52-68). Toronto: The Terminal Press.

Oramus, D. (2015). The World of Simulacra: Ballard, Dick, Baudrillard. W: R. McGrath (Red.). Deep Ends The J.G. Ballard Anthology 2015. (s. 27-33). Toronto: The Terminal Press.

Oramus, D. (2015). Zwierzę, człowiek, Karol Darwin. Teoria ewolucji w literaturze fantastycznej końca XX wieku. W: D. Piechota , A. Trześniewska i E. Łoch (Red.). Emancypacja zwierząt?. (s. 189-205). Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.

Oramus, D. (2014). War on Satelite TV in the Stories of J.G. Ballard - przedruk. W: (Red.). Deep Ends. The J.G. Ballard Anthology 2014. (s. 101-117). : The Terminal Press.

Oramus, D. (2014). Echa konfliktu kreacjonizm-darwinizm w wybranych współczesnych powieściach science fiction. W: M. Leś i P. Stasiewicz (Red.). Motywy religijne we współczesnej fantstyce. (s. 63-77). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Oramus, D. (2013). In the Beginning was Darwin: History and Simulation in Thorvald Steen’s Don Carlos and Giovanni and Roger McDonald’s Mr Darwin’s Shooter. W: D. Babilas i L. Krawczyk-Żywko (Red.). We the Neo-Victorians: Perspectives on Literature and Culture. (s. ). Warszawa: Instytut Anglistyki UW.

Oramus, D. (2013). Gods for the Final Days. Selected Religious Systems Devised by Kurt Vonnegut Jr. and Philip K. Dick. W: L. Drong i J. Mydla (Red.). Fearful Symmetries: Representations of Anxiety in Cultural, Literary and Political Discourses. (s. ). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Artykuły

Oramus, D. (2016). The Uncanny Robots of Pilot Pirx: Stanisław Lem’s Tales. Interlitteraria, 21, (s. 143-157).

Oramus, D. (2016). Ambasadorowie. KRONOS. METAFIZYKA, KULTURA, RELIGIA, (s. 301-308).

Oramus, D. (2016). Czarodziejska kraina Europa. KRONOS. METAFIZYKA, KULTURA, RELIGIA, 36, (s. 273-279).

Oramus, D. (2014). Echoes of the mid-19-century spiritual crisis in selected contemporary texts referencing Charles Darwin. The New Review : an International Journal of British Studies, (s. 101-117).

Oramus, D. (2014). Two Exercises in Consilience: Anne Dillard and Kurt Vonnegut on the Galapagos Archipelago as the Archetypal Darwinian Setting. Anglica. An International Journal of English Studies, 23, (s. 19-31).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Inne

Projekty
1. KIEROWNIK GRANTU INDYWIDUALNEGO Grant NCN - od 17.08.2012 –16.08.2015 Dominika Oramus „Teorie przyrodoznawcze we współczesnej humanistyce: darwinowskie paradygmaty oraz mit Darwina w publikacjach popularnonaukowych, powieści współczesnej i kulturze masowej" .Nr rej.   2011/03/B/HS2/03570
2. WYKONAWCA prac badawczych w projekcie pt. Kontynuacja wydania krytycznego Dzieł Zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-13 (NPRH 0089/NPRH3/H11/82/2014) w latach 2015-2019, związanych z przygotowaniem komentarza edytorskiego do utworów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.