mgr Alicja Kitlasz


Zakład Literatury Brytyjskiej

asystent

Pokój numer: 336

email: alicjakosim@uw.edu.pl

  Dyżur: Lato 21/22
poniedziałek 10:30-11:30

Przebieg kariery

magister, filologia bałtycka, Uniwersytet Warszawski, 2017

magister, filologia angielska, Uniwersytet Warszawski, 2016


Zainteresowania

 • przekład literacki
 • komparatystyka
 • zjawiska literackie i przekładowe na pograniczu kulturowym
 • humanistyka cyfrowa


Wybrane publikacje

Monografie

Artykuły, rozdziały

 • Kitlasz A. (2021). Shakespeare on the Edge(s). Translating the Bard in a Historically Multicultural Space. People - Poetics, Politics: Retracing the History of Literary Translation in Poland, M. Heydel i Z. Ziemann (red.). Routledge.
 • Kosim A. (2018). Multilingual Shakespeare in the Polish translation of The Merry Wives of Windsor by John of Dycalp (Placyd Jankowski). Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 13, Issue 3.
 • Kosim A. (2018). Polskie przekłady Szekspira na Kresach w XIX wieku. "Przekładaniec", 36 -Historia przekładu literackiego 1.
 • Kosim A. (2018). Potyczki z Bardem - Szekspir w dramatach Kostasa Ostrauskasa. Prace bałtystyczne: język, literatura, kultura, 7.

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia
 • The ESRA Congress: Shakespeare’s Nature, Art, Politics; Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa, Ateny, 2021
 • The ESRA Congress: Shakespeare and European Geographies: Centralities and Elsewheres; Uniwersytet Roma Tre, Rzym, 2019
 • 28th PASE Conference: Diversity is inclusive: Cultural, literary and linguistic mosaic; UAM, Poznań, 2019
 • Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches; Uniwersytet Konstantyna Filozofa, Nitra, Słowacja, 2018 
 • The British Shakespeare Association Congress 2018; Queen’s University, Belfast, 2018
 • VII Warsztaty Regionalne IATIS: Retracing the History of Literary Translation: New Areas and Methods of Research in the Polish Context; Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2017
 • The ESRA Congress 2017: Shakespeare and European Theatrical Cultures: AnAtomizing Text and Stage; Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2017