Oferta dydaktyczna

Oferta dydaktyczna

Zakład Kultury Krajów Anglosaskich

Na studiach pierwszego stopnia Zakład prowadzi trzy przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów:

  • Wstęp do kulturoznawstwa [I rok studiów],
  • Historia Anglii [I rok studiów],
  • Historia Stanów Zjednoczonych [II rok studiów].

Od drugiego roku Studenci projektują własną ścieżkę rozwoju, wybierając kursy, które najbardziej odpowiadają ich zainteresowaniom, dalszym planom edukacyjnym i/lub zawodowym.

Kursy są zajęciami autorskimi tworzonymi przez specjalizujących się w danej dziedzinie pracowników, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny zajęć. Przywiązują oni dużą wagę do zapoznania studentów z najnowszymi tendencjami badawczymi, wyposażenia ich w wiedzę teoretyczną oraz uzmysłowienia im możliwości praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności.

Oferta kursów jest bogata i zróżnicowana, zarówno pod względem tematycznym, jak i historycznym. Obejmują one takie zagadnienia jak komunikacja międzykulturowa, kwestie etniczne, kwestie kobiet, czy nowe media, sięgając od Ameryki kolonialnej, poprzez Anglię wiktoriańską, po czasy współczesne.

Tabela kursów z kultury amerykańskiej dostępna jest tutaj, a z kultury brytyjskiej tutaj.

Na studiach drugiego stopnia proponujemy innowacyjny program kształcenia, w ramach którego Studenci samodzielnie wybierają kursy związane z tematem seminarium. Zapraszamy na seminaria o tematyce historycznej, politycznej, społecznej i kulturowej.