Dialekt kaszubski

Językoznawstwo na anglistyce to nie tylko możliwość zgłębiania teorii języka angielskiego. Studia dają szereg narzędzi teoretycznych, które pozwalają na analizę innych systemów językowych. Dzięki temu, w naszym Instytucie prowadzone są badania m.in. nad gwarą kurpiowską oraz nad językiem kaszubskim przy użyciu teorii i narzędzi odmiennych od teorii stosowanych np. na polonistyce.

Na studiach będziesz mieć możliwość przeprowadzenia badań terenowych z udziałem osób posługujących się kaszubskim na co dzień, a następnie analizy systemu fonologicznego, morfologicznego lub składniowego tego języka. Dowiesz się, na czym polega słynne kaszubienie, czyli dlaczego na Kaszubach je się slédze a nie śledzie oraz dlaczego samogłoska szwa /ë/ np. w wyrazie kòtë jest niezwykła.