Rada Biblioteczna

Skład Rady Bibliotecznej (kadencja 2016-2020)

 

Przewodnicząca: prof. UW dr Emma Harris

 • prof. UW dr hab. Dominika Oramus
 • prof. UW dr hab. Marek Paryż
 • dr hab. Monika Opalińska
 • dr hab. Aneta Dybska
 • dr Lucyna Krawczyk-Żywko
 • dr Marek Szopski
 • mgr Dorota Traczewska
 • mgr Krystyna Dolega (ex officio)

Regulamin Rady

 

Działalność 2017/18

 • 2 konkursy Student Essay Prize:
  - "Personal book collections: A relic of the past, a display of snobbery or a necessity?" dla wszystkich studentów studiów I i II stopnia Uniwersytetu Warszawskiego,
  -"Choose a figure associated with English-language culture to be patron of the Institute of English" dla studentów studiów I i II stopnia Instytutu Anglistyki.
 • debata nad tezą "Biblioteki z papierowymi książkami są nieodzowną częścią życia naszej uczelni", prelegenci: prof. Jerzy Bralczyk (Instytut Dziennikarstwa, UW), prof. Mieszko Tałasiewicz (Instytut Filozofi, UW), Piotr Matywiecki (poeta, krytyk literacki, bibliotekarz), Jolanta Stępniak (bibliotekarz).

Działalność 2016/17

 • ankieta nt. działalności Biblioteki IA przeprowadzona wśród pracowników i studentów IA
 • ogólnouniwersytecki konkurs na esej: "Electronic books make specialist departamental libraries obsolete." Discuss this statement in relation to your own experience at the Univesity of Warsaw.
 • debata nad tezą "W codziennej pracy uczelni ksiażki elektroniczne powinny zastąpić ksiażki papierowe", prelegenci: prof. Stefan Jackowski (Instytut Matematyki, UW), prof. Katarzyna Paprzycka-Hausman (Instytut Filozofi, UW), prof. Łukasz Niesiołowski-Spano (Instytut Historyczny, UW), prof. Piotr Taracha (Wydział Orientalistyczny, UW)

Relacja z debaty w czasopiśmie "UW"