Pracownia Studiów Szkockich

 Jest to jednostka interdyscyplinarna w Instytucie Anglistyki podporządkowana Zakładowi Językoznawstwa Stosowanego.

Kierownik: dr hab. Aniela Korzeniowska, prof. UW

- data rozpoczęcia funkcjonowania jednostki: 15 lutego 2015 r.

- cele funkcjonowania jednostki:

Rozwijanie współpracy naukowej z polskimi i zagranicznymi placówkami w dziedzinie historii, kultury, literatury i języków Szkocji ze szczególnym uwzględnieniem przekładów utworów pisarzy szkockich; rozszerzenie badań; kontynuowanie spotkań międzyinstytutowych i międzynarodowych jak również rozpoczętego w 2012 r. cyklu konferencji „Scotland in Europe”.

- Trzecia edycja konferencji „Scotland in Europe” odbyła się w Warszawie w dniach 23-25.09.2016.

Dla zainteresowanych: 

Konferencyjny adres mailowy: scotlandineurope@uw.edu.pl

Strona konferencji

-Dotychczasowe publikacje:

1. Aniela Korzeniowska i Izabela Szymańska (red.) (2013) Scotland in Europe / Europe in Scotland. Links – Dialogues – Analogies, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SEMPER, ss 234

2. Izabela Szymańska i Aniela Korzeniowska (red.) (2013) Facets of Scottish Identity, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SEMPER, ss 218

3. Aniela Korzeniowska i Izabela Szymańska (red.) (2016) Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SEMPER, ss 413

- Wykłady gościnne:

  • 06.04.2017 - "Walter Scott: National and International Writer", prof. Jorge Bastos da Silva (University of Porto)
  • 24.03.2017 - "Rewriting Duality in the Contemporary Scottish Novel", dr Ewa Szymańska-Sabala (Uniwersytet Warszawski)
  • 24.11.2016 - "The Literature of the Orkney Islands. George Mackay Brown and Others", dr Halszka Leleń (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
  • 8.06.2016 - "The Devil's Mark, Black Toads and Magic Storms: King James and Witchcraft", dr hab. Paweł Rutkowski (Uniwersytet Warszawski);
  • 17.05.2016 - "Music, Metricity and Memory: The Medieval Meets the Modern in the Scottish Psalter", Prof. Magdalena Charzyńska-Wójcik (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  • 17.03.2016 - "The home /we only half possess": Home, Habitat, and Dwelling in Contemporary Scottish Poetry", Dr Monika Szuba (Uniwersytet Gdański)
  • 20.05.2015 - "Beyond National Identity - A Scottish Perspective at a Time of Change", Martin Stepek (independent scholar)