prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska


British literature

full professor

Room number: 334

Phone: +48 (22) 6252862

email: malgorzatagrzegorzewska@onet.eu

  Office hours: Winter semester 20/21
Please be informed that I am available for duty hours every Wednesday - 12.00-13.30 via Google Meet. Please notify your attendance in advance by the preceding Monday 16.00. Remember to put in - Duty hours - in the e-mail title.
prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska

Degrees

Ph.D, University of Gdańsk, 1995.

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, University of Warsaw, 2003.

Full Professor, 2013.


Selected publications

Books

Grzegorzewska, M. (2018). Teologie Szekspira. . Tyniec: Homini.

Grzegorzewska, M. (2016). Światłocienie. Osiem odsłon Słowa w literaturze brytyjskiej od Hopkinsa do Hughesa. . Kraków: Homini.

Grzegorzewska, M. (2016). George Herbert and Post-phenomenology. A Gift for Our Times. . Frankfurt am Mein: Peter Lang.

Chapters

Grzegorzewska, M. (2017). Jądro ciemności jako dziennik choroby na śmierć. In P. Panas (Ed.). Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu. Eseje o twórczości Josepha Conrada. (pp. 245-262). Warszawa: NCK.

Grzegorzewska, M. (2017). O prochu obdarzonym językiem. In D. Czaja & P. Próchniak (Eds.). Gramatyka Tworzenia. (pp. ). Lublin: .

Grzegorzewska, M. (2017). Strange, Wonderful or Prodigal Tom O’Bedlam? The Word of God and Shakespeare’s Holy Fool. In M. Pypeć , A. Kędra-Kardela & A. Kędzierska (Eds.). Studies in English Literature and Culture. Festschrift in Honour of Professor Grażyna Bystydzieńska. (pp. 67-80). Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

Grzegorzewska, M. (2016). Reading in the Dark. Some Remarks on William Wordsworth’s Invocation to the Wisdom and Spirit of the Universe and the Memory of the Fall. In P. Bogalecki , Z. Kadłubek , A. Mitek-Dziemba & K. Pospiszil (Eds.). Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka. (pp. 401-418). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Grzegorzewska, M. (2014). On the Verge of the (In)visible. The Poetry of Gerard Manley Hopkins. In S. Masłoń & A. Pantuchowicz (Eds.). Affinities. Essays in Honour of Professor Tadeusz Rachwał. (pp. 129-138). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Grzegorzewska, M. (2014). ‘Pictures like a summer’s cloud.’ The Phenomenology of the Visual in William Shakespeare’s Plays and on the Stage of Contemporary Theatre. In M. Irimia & A. Paris (Eds.). Literature and the Long Modernity. (pp. 57-72). Amsterdam: Rodopi.

Grzegorzewska, M. (2014). Spojrzyj z ukosa, czyli anamorfozy Hamleta. In K. Kujawińska-Courtney & M. Sosnowska (Eds.). Shakespeare 2014. W 450. rocznicę urodzin. (pp. 23-34). Łódź: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Grzegorzewska, M. (2014). O tym, dlaczego Jan Kott nie polubił szekspirowskich krasnoludków, z czego uszyte są kaftaniki elfów i czemu elfy usługiwały tkaczowi. In T. Budrewicz & J. Majchrzyk-Mikuła (Eds.). Ludzie i krasnoludki – powinowactwa z wyboru. (pp. 111-122). Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Grzegorzewska, M. (2013). Measure for Measure: A Requiem for Humanity. In A. Cetera-Włodarczyk (Ed.). Szekspiromania. Księga dedykowana pamięci Andrzeja Żurowskiego. (pp. ). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Grzegorzewska, M. (2013). The War of ‘Nothings’ in The Tragedy of King Lear. In C. Dente & . Soncini (Eds.). Shakespeare and Conflict: A European Perspective. (pp. ). New York: Palgrave .

Grzegorzewska, M. (2013). English Rose(s) in the Gardens of Early Modern Scottish Poetry. In A. Korzeniowska & I. Szymańska (Eds.). Scotland in Europe / Europe in Scotland: Links – Dialogues - Analogies. (pp. 197-203). Warszawa: Semper.

Grzegorzewska, M. (2013). I See a Voice. In J. Fabiszak , E. Urbaniak-Rybicka & B. Wolski (Eds.). Crossroads in Literature and Culture. (pp. ). Berlin Heidelberg: Springer.

Articles

Grzegorzewska, M. (2017). Bezzseność poety. PRZEGLĄD POLITYCZNY, (pp. 56-60).

Grzegorzewska, M. (2016). Podmiot dany / obdarowany / oddany. STUDIA BOBOLANUM, 27, (pp. 77-97).

Grzegorzewska, M. (2015). The Secret Rites of Nature in 'River' by Ted Hughes. PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO., 5, (pp. 427-439).

Grzegorzewska, M. (2015). Trzy gwoździe i młotek. Elegia na ukrzyżowanie istnienie. Dialog. Miesięcznik Poświęcony Dramaturgii Współczesnej Teatralnej, Filmowej, Radiowej, Telewizyjnej, 9 (706), (pp. 204-213).

Grzegorzewska, M. (2014). Tłumacz niedoskonały lecz niezrównany [o przekładach M. Słomczyńskiego]. Teatr, (pp. 28-31).

Older publications can be found on the complete list in PBN