prof. dr hab. Bożenna Chylińska


Department of North American Cultures and Literatures

full professor

Room number: 232

Phone: +48 (22) 55 314 12

email: b.chylinska@uw.edu.pl

  Office hours: Winter semester 22/23
by e-mail appointment
room 3.415
prof. dr hab. Bożenna Chylińska

Degrees

M.A., University of Warsaw, 1975

Ph.D., University of Warsaw, 1984

Post-doctoral (hab.), University of Warsaw, 1997

Associate Professor, 1999

Full Professor, 2014


Research interests and projects

  • history and culture of  colonial America and the United States
  • history and culture of Britain
  • racial and ethnic identity studies
  • Gender Studies
  • British imperialism and colonialism – the cultural conquest
  • postcolonial theory
  • postcolonial cultures, literatures, and national identities. Texts of literature as texts of
  • culture (Africa, the Caribbean)
  • colonial and postcolonial religious thought (the protestant Reformation, Puritanism and Puritan legacies)


Selected publications

I. Monografie i tomy redagowane:

Chylińska, B. (2018). The Mystique of the Northwest Passage. Martin Frobisher’s Voyages to the Arctic Wasteland, 1576-1578. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Stron 212.

Chylińska, B. (2012). The Gospel of Work and Wealth in the Puritan Ethic. From John Calvin to Benjamin Franklin. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Stron 336.

Chylińska, B. (1996).In Search of Greener Pastures.’A Hundred Years of the Zionist Idea in the United States: From Zionism to Israelism. Warsaw: Institute of English Studies, University of Warsaw. Stron 261.

Chylińska, B. (2010). [Red., “Preface”]Revolutions, Evolutions, and Devolutions in Europe, America, and Elsewhere. Warsaw: Institute of English Studies, University of Warsaw. Stron 236 + vii.

Chylińska, B. (2009). [Red., “Introduction”]. Ideology and Rhetoric: Constructing America. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Stron 401 + xi.

II. Artykuły w punktowanych i recenzowanych czasopismach oraz rozdziały w książkach:

Chylińska, B. (2017). „Purytańska wizja roli kobiety w dyskursie społecznym w XVII-wiecznej Nowej Anglii”. [W:] ‘Kolana zginaj tylko przed Panem’.Wkład protestantyzmu w kulturę Zachodu. Red. Zbigniew Pasek. Kraków: Wydawnictwo Libron. 111-130.

Chylińska, B. (2016).“The Status of Women in Social Theology of Early Puritan New England”. Acta Philologica. Tom: 49. 99-112.

Chylińska, B. (2015).“American Zionism in the World War I Years: Between Academic Discourse and Pragmatic Approach”. [W:] World War I from Local Perspectives: History, Literature and Visual Arts. Austria, Britain, Croatia, France, Germany, Ireland, Israel, Italy, Poland and the United States. Red. Mirosława Buchholtz and Grzegorz Koneczniak. Frankfurt am Main: Peter Lang. 145-158.

Chylińska, B. (2015).“From the Medieval Church to the English Reformation: John Wycliffe and King Henry VIII’s Dissolution of the Monasteries, 1536-1539”. Acta Philologica. Tom: 47. 5-16.

Chylińska, B. (2015).“The Colonial American Working Wife and Her Dear and Loving Husband Absent upon Some Public Employment: Deborah and Benjamin Franklin’s Married Life”. Polish Journal for American Studies. Tom: 9. 5-20.

Chylińska, B. (2015). „Heskie oddziały pomocnicze w służbie króla Jerzego III w czasie Rewolucji Amerykańskiej (1776-1783)”. Studia Niemcoznawcze. Tom: 55. 143-154.

Chylińska, B. (2014).“Personal Diary as a Reality Presentation Method. Lady Margaret Hoby’s Self-Portrait (1599-1605)”. Studia Methodologica. Tom: 39. 6-13.

Chylińska, B. (2011).“‘The Culture of Consumption’: American Influence on the Popular Culture of Post-World War Two Europe”. [W:] European Culture in Diversity. Red. Krystyna Kujawińska, Maria Łukowska and Evan Williams . New Castle upon Tyne, England: Cambridge Scholars Publishing. 23-31.

Chylińska, B. (2010).“Introduction: On the Concept of Revolution, Evolution and Devolution”. [W:] Revolutions, Evolutions, and Devolutions in Europe, America, and Elsewhere. Red. Bożenna Chylińska .Warsaw: Institute of English Studies, University of Warsaw. 3-11.

Chylińska, B. (2009).“Cultural Zionism. Ahad Ha-Am and His American Adherents”. [W:] Ideology and Rhetoric: Constructing America. Red. Bożenna Chylińska. Newcastle upon Tyne, England: Cambridge Scholars Publishing. 241-253.

Chylińska, B. (2009).“Americanization of European Culture after World War II”. Orbis Linguarum. Tom: 34. 463-471.

Chylińska, B. (2008). „ O naturze uprzedzeń. Źródła antysemityzmu amerykańskiego”. Orbis Linguarum. Tom: 33. 221-230.

Chylińska, B. (2007). „Francis (Franz) Daniel Pastorius i inni. Osadnictwo niemieckie w brytyjskiej Ameryce kolonialnej oraz w okresie wczesnej Republiki”. [W:] Kultura-Literatura-Język. Kultur-Literatur-Sprache. Red. Katarzyna Grzywka, et al. Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 166-170.

Chylińska, B. (2007). „Żony i Matki Założycielki. Kobieta i jej rodzina w kulturze i literaturze wczesno purytańskiej Nowej Anglii”. [W:] Wielkie tematy literatury amerykańskiej Tom IV: Rodzina. Red. Teresa Pyzik. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 19-30.

Chylińska, B. (2007).“The Jewish shtetl in the American Metropolis. Russian Jewish Immigrants in New York City toward the End of the 19th Century”. [W:] Multiculturalism at the Start of 21st Century. The British-Polish Experience. Australian Theory and Practice. Red. Krystyna Kujawińska Courtney i Maria A. Łukowska. Łódź: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. 215-225.

Chylińska, B. (2006).“From a Frontier Settler to a Country Gentleman: The Social Transformation of the 17th-Century Virginia Cavalier”. [W:] American Freedoms. American (Dis)orders. 2 vols. Red. Zbigniew Lewicki. Warszawa: Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. II, 15-22.

Chylińska, B. (2006).“Black Womanhood Assaulted. Slave Women Narratives, Autobiographies and Oral Testimonies in the Antebellum American South”. Orbis Linguarum. Tom: 30. 165-174.

Chylińska, B. (2006). „Pomiędzy czarnym i białym Bogiem. Język a tożsamość religijna Afro-Amerykanów w okresie niewolnictwa”. Kwartalnik Pedagogiczny. Nr: 4. 133-139.

Chylińska, B. (2005). „Zacna kobieta z Nowej Anglii. Purytańskie korzenie poezji Anne Bradstreet”. [W:] Piękniejszy dom od Prozy: o amerykańskiej poezji kobiecej. Red. Lucyna Aleksandrowicz Pędich i Jerzy Kamionowski. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. 11-21.

Chylińska, B. (2004). „ ‘Czarna skóra, biała maska’. LeRoi Jones i jego ‘Teatr Okrucieństwa’”. [W:] Ways of Looking at a Blackbird. Essays in British and American Literature and Studies. Red. Grażyna i Andrzej Branny. Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 71-82.

Chylińska, B. (2002).“‘A Paralysis of Will.’The American Policy of Inaction toward Nazi Victims during the Holocaust: The War Refugee Board Story, 1943-1945”. Anglica. Investigating Literature, Culture and Language. Tom: 12. 59-68.

Chylińska, B. (2001).“‘At the Darkest Hour’: American Zionism and the Jewish National Home Policy in the United States during the Holocaust”. International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal. Tom: 2, nr: 1. 81-93.

Chylińska, B. (2000).“Modernizing American Jewish Thought. Cultural Pluralism and the Zionist Ideology of Louis Brandeis, Horace Kallen, and Mordecai Kaplan between WWI and WWII”. ZAA. Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik. A Quarterly for Language, Literature and Culture. Tom: XLVIII. Zeszyt 4. 334-342. Czasopismo na Liście Filadelfijskiej.

Chylińska, B. (1999).“Friends or Foes: Anti-Semitism in Colonial America”. [W:] PASE Papers in Literature. Proceedings of the Seventh Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Szczyrk, May 1998. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 133-141.

Chylińska, B. (1999).“From Ahad Ha-Am to Horace Kallen and Mordecai Kaplan. The American Response to Cultural Zionism”. [W:] Cultural Policy or the Politics of Culture? Proceedings of the 7th International Conference of the Polish Association for American Studies. Serock, November1997. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 245-252.

Chylińska, B. (1998).“‘Homo Judaicus Americanus.’Rabbi David Philipson – an American Jew”. American Studies. Tom: XVI. 57-65.

Chylińska, B. (1998). „Między kultem a sceną. Tradycyjny teatr Afryki Zachodniej”. [W:] Acta Philologica. Tom: 25. 7-26.

Chylińska, B. (1998). „Pod znakiem Négritude: od czarnej poezji do filozofii murzyńsko-afrykańskiego wyzwolenia”. Przegląd Orientalistyczny. Tom: 124, nr: 1-2. 21-35.

Chylińska, B. (1998).“Between the World of Flesh and the World of Spirit: The Archetypal Human Tragedy in T.S. Eliot’s Murder in the Cathedral”. [W:] PASE Papers in Literature, Language and Culture. Proceedings of the Sixth Annual Conference of the Polish Society for the Study of English, Puławy 1997 (Lublin: Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 75-85.

Chylińska, B. (1998).“From the World of Archetypes to the World of Myth. On the ‘Poeticality’of Thomas Stearns Eliot’s Early Drama. Anglica. Papers on Literature, Culture and Language. Tom: 8. 9-19.

Chylińska, B. (1997).“Archetypal Quest for Spiritual Survival in T.S. Eliot’s Drama: From The Family Reunion to The Elder Statesman”. Kwartalnik Neofilologiczny. Tom: XLIV, nr: 2. 113-130.

Chylińska, B. (1996).“A Noble Obligation. Louis Dembitz Brandeis and American Zionism”. [W:] PASE Papers in Literature, Language and Culture. Proceedings of the Third Annual Conference of the Polish Society for the Study of English, Popowo, April 1994. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 227-234.

Chylińska, B. (1994).“Is America our Zion? Zionism and American Jewry in Herzlian and Philipsonian Thought”. Anglica. Studies in Literature, Culture and Language. Tom: 5. 9-18.

Chylińska, B. (1992).“Black Idiom in American Theater. Images of Black Victimhood in the Nineteen-Thirties and Forties”. American Studies. Tom: XIII. 41-49.

Chylińska, B. (1988).“Black Presence in the USA before 1900: The Negro Spirituals”. Ephemera. Bulletin du Centre de Recherches pour L’Étude des Sociétés Américaines et Britanniques .CRESAB/CEAA. Nr: 6-7. 10-18.

Older publications can be found on the complete list in PBN


Conferences

Conferences

2012 – Conference of the European Society for the Study of English [ESSE], Stambuł, Turcja;

2008 – ESSE Conference, Århus, Dania;

2008 – International Conference of the Spanish and Portuguese Society for English Renaissance Studies, Almagro, Castilla-La Mancha, Hiszpania; 

2004 – ESSE Conference, Saragossa, Hiszpania; 

2002 – Conference of the European Association for American Studies [EAAS], Bordeaux, Francja;

2000 – ESSE Conference, Helsinki, Finlandia;

1999 – Wymiana między Instytutem Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego a Instytutem Anglistyki Uniwersytetu w Glasgow. Kwerenda biblioteczna (1 miesiąc);

1998 – EAAS Conference, Lizbona, Portugalia; 

1995 – Annual Meeting of the Organization of American Historians (OAH), Waszyngton, D.C., USA;

1994 – Annual Conference of the Association for Jewish Studies [AJS], Boston, Massachussetts, USA;

1992 – University of Edinburgh Summer School (Studies in Literature, History and Culture, 1900-1992), Szkocja (6 tygodni);

1989 – The American Jewish Archives, Cincinnati, Ohio, USA. Wykład: “The View from the Outside: a Polish Perspective on American Jewish Identity and the State of Israel”;

1989 – California State University at San Bernardino, USA. Wykłady: i. “Jews in Contemporary Poland’, ii. “Jews in Contemporary America”;

1989 – University of Washington at St. Louis, Missouri, USA. Wykład: “The Jewish Experience in Poland: From the Earliest Records to the 18thCentury”; 

1989 – Annual Meeting of the Organization of American Historians (OAH), St. Louis, Missouri, USA; 

1989 – The United States Information Agency. Conference of the Council for International Exchange of Scholars, Waszyngton, D.C., USA: “The United States at 2000”; 

1988 – Annual Meeting of the American Studies Association (ASA), Miami, Floryda, USA; 

1988 – Conference of the National Foundation for the Jewish Culture, Berkeley – Stanford, California, USA: “The Writer in the Jewish Community: an Israeli – North  American Dialogue”;

1987 – Université de Nancy, Departement d’Études Britanniques et Nord-Americaines,  Conference of Centre de Recherches pour L’Étude des Sociétés Américaines et Britanniques, Nancy, Francja;  

1986 – Freie Universität Berlin (West), John F. Kennedy-Institut. Abteilung für Kultur und Sprache Seminar.