Przyznanie uprawnień nauczycielskich I stopień

Przyznanie uprawnień nauczycielskich jest odnotowywane w Suplemencie do dyplomu. Przyznanie uprawnień nauczycielskich na studiach I  odbywa się po uzyskaniu dyplomu, dla osób, które spełniły poniższe wymagania.

  1. Zaliczenie wymaganej liczby godzin kursów i wykładów (patrz Program kształcenia nauczycieli). Przedstawienie Opiekunowi Praktyk wyciągu z USOS z wpisami zaliczonych kursów i wykładów.
  2. Zaliczenie 150 godzin praktyk.
  3. Przedstawienie Opiekunowi Praktyk podania do Dyrekcji IA UW o nadanie uprawnień nauczycielskich na I stopniu (formularz podania) oraz uzyskanie wpisu na podaniu.
  4. Złożenie kompletu dokumentów („Dziennik Praktyk”, ankiety hospitacyjne, wyciąg z USOS, podanie) w Sekretariacie ds. Studenckich.