Harmonogramy rejestracji żetonowych

Harmonogram (PDF, 361,59 KB)Rejestracja na przedmioty pedagogiczne całoroczne i na semestr zimowy 2021/2022
Harmonogram (PDF, 498,24 KB)Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie całoroczne i na semestr zimowy 2021/2022

Strona 3 z 3

Egzaminy certyfikacyjne 2020/2021

Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

W roku akademickim 2020/2021 egzaminy certyfikacyjne z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie Warszawskim będą miały formę zdalną, zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej. Będą sprawdzały te same umiejętności, które były sprawdzane w formie stacjonarnej: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie oraz znajomość środków gramatyczno-leksykalnych.

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Anglistyki (nie dotyczy studentów zaocznych) :

Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

I rok 1 stopnia: 05-11.10.2020

II rok 1 stopnia: 04-11.10.2020

III rok 1 stopnia: 03-11.10.2020

 

I rok 2 stopnia: 09-11.10.2020

II rok 2 stopnia: 03-11.10.2020

 

Kursy: 10-14.10.2020 dla studentów II, III roku 1 stopnia i I, II roku 2 stopnia

Jeśli zajdzie potrzeba, rejestracje mogą zostać wydłużone.

Rejestracja na zajęcia WF

Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

Rejestracja na zajęcia WF rozpocznie się 24 września o godz. 21.00. Oferta zajęć oraz harmonogram rejestracji znajduje się na stronie SWFiS UW.

Practical English exemptions

Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

Let me remind you that the deadline for the submission of applications for exemption from PE classes is July 15, 2020 and that it is necessary to send me the scan of your signed application via e-mail, as I announced on June 15. Make sure that the attached 'karta przebiegu studiów' contains your C1 exam grade.

 

I would appreciate if you sent me your applications as soon as possible. July 15 is the last day and afterwards your applications will be rejected.

 

Coordinator of Practical English

Dr Wojciech Kasprzak

Zasady organizacji egzaminów językowych na UW w sesji letniej

Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW wydała uchwałę w sprawie organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2019/2020. W dokumencie m.in. zarekomendowano przesunięcie egzaminu na kolejny rok akademicki, o ile nie jest on obowiązkowy.

Sesja zdalna: adresy e-mail

Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

Przypominamy nauczycielom i studentom o obowiązku posiadania adresu w domenie: @uw.edu.pl w celu przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym. Również wszelkie prace pisemne, zaliczeniowe, etc. powinny być przesyłane za pośrednictwem maila uniwersyteckiego. Zgodnie z regulaminem UW posiadania adresu w domenie @student.uw.edu.pl jest obowiązkiem każdego studenta i należy go dopełnić żeby móc przystąpić do zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym.

 

Poniżej link do Zarządzenie Rektora nr 107 z dn. 26 maja 2020 r. (znowelizowane Rozporządzenie nr 105).

Sesja Egzaminacyjna, Lato 19/20

Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

Na stronie pojawiły się zaktualizowane informacje dotyczące letniej sesji egzaminacyjnej.

Przedmiot ogólnouniwersytecki Service Learning

Nauka: warsztaty/szkolenia
Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

zapraszamy na przedmiot ogólnouniwersytecki Service learning - usługi oparte na innowacjach. W ramach kursu uczestnicy indywidualnie lub grupowo przygotują koncepcję innowacyjnej usługi wraz z podstawowym biznes planem.

 

Do wyboru są trzy ścieżki tematyczne, które mają odrębny program:

Obowiązkowy kurs dla studentów I roku studiów magisterskich

Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

Prosimy o zapoznanie się z ważną informacją dotyczącą specjalnego kursu internetowego „Prace dyplomowe w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym”.

Terminy rejestracji

Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

Terminy rejestracji na zajęcia dla studentów Anglistyki, SFK, MISH studiów stacjonarnych i niestacjonarnych/ wieczorowych I stopnia i II stopnia na semestr zimowy roku akademickiego 2019/20. (NIE DOTYCZY STUDIÓW ZAOCZNYCH)

Strona 3 z 3