The Flying School of Linguistics Applied

Opiekun koła: dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic

Przewodniczący: Breno Barreto Silva

adres do strony na Facebooku:
https://web.facebook.com/FSLAUW 

Koło rozpoczeło nieoficjalną działalność w roku akademickim 2015/2016, zostało oficjalnie powołane z dniem 28 lipca 2016 r. Naszym celem jest pokazywanie inspirujących badań dotyczących języka, przeprowadzanych przy użyciu różnych metodologii badawczych. Chcemy pokazywać nie tylko wyniki badań, ale również rozmawiać o metodologii ich przygotowania i dobrych praktykach w badaniach językoznawczych, czyli stworzyć miejsce, gdzie będzie można podzielić się swoimi wynikami i przedyskutować pomysły na to, jak zbadać różne zjawiska językowe. W założeniu, koło przeznaczone jest dla doktorantów i magistrantów, ale do udziału serdecznie zapraszamy też wszystkich chętnych Wykładowców. 

Spotkania koła odbywają się we ŚRODY O GODZINIE 17.00. Informacja o miejscu i temacie spotkania podana jest na Facebooku i na plakatach w Instytucie Anglistyki.

W ostatnich latach odbyły się następujące spotkania i warsztaty:

 • dr Marta Marecka (Wydział Anglistyki UAM, Poznań) The advantages and challenges of interdisciplinary research: the phonological predictors of word acquisition.
 • dr Jakub Szewczyk (Instytut Psychologii UJ, Kraków) Neurolinguistics: what can EEG signal tell us about processing discourse.
 • mgr Karolina Mieszkowska (Wydział Psychologii UW) Bilingualism: how do bilingual children differ from monolinguals and how to examine children who cannot read and write.
 • mgr Joanna Durlik (Instytut Psychologii UJ, Kraków)Together or apart: how two languages are processed by a bilingual mind and how we may investigate that?
 • dr Justyna Kotowicz (Instytut Psychologii UJ, Kraków) Speaking with hands: sign languages and bilingualism.
 • mgr Breno Silva (University of Nottingham and UW)Are certain tasks more efficient than others when teaching new English words?
 • mgr Karolina Mieszkowska (Wydział Psychologii, UW) Using Zotero for referencing.
 • prof Eve Zyzik (University of California, Santa Cruz) How to design your experiment in linguistics: stimuli and other task variables.
 • mgr Karolina Mieszkowska (Wydział Psychologii, UW) WORKSHOP on MS EXCEL. How to code your data and speed up your analysis.
 • dr hab Agnieszka Piskorska (Instytut Anglistyki, UW) Pragmatic methods of investigating verbal humour.
 • mgr Breno Silva (Instytut Anglistyki, UW) SPSS: The basics of STATISTICS made easy (part 1).
 • mgr Malgorzata Foryś-Nogala (Wydział Psychologii, UW) SPSS 2: Staying positive in a STATISTICS class (part 2).
 • dr Agnieszka Lenko-Szymanska (Instytut Lingwistyki Stosowanej, UW) How to assess learner’s lexical competence? Learner corpora in research on second language acquisition.
 • dr Piotr Steinbrich (Instytut Anglistyki, KUL) How frequency-based research is killing creativity in academic writing.
 • dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic (Instytut Anglistyki UW) Are some words more equal than others? Research on benefiting from cognates
 • mgr Beata Walesiak (Instytut Anglistyki UW) Mobile apps for teaching and learning English pronunciation.
 • mgr Breno Silva (Instytut Anglistyki UW) A study on lexical learning: Considerations on design
 • mgr Małgorzata Foryś-Nogala (Wydział Psychologii UW) How do we learn L2 grammar? Find out about the intricacies of implicit language learning research!
 • dr Agnieszka Kałdonek-Crnjaković (Instytut Anglistyki UW) Researching special educational needs in a second and foreign language: Challenges and opportunities
 • dr Marta Marecka (Instytut Psychologii UJ) False friends or real friends? Learning false friends is easier than you believe!