American Studies Student Project

 

Opiekun koła: dr Mirosław Miernik

Przewodniczący: mgr Kami Chrzczonowicz

Jesteśmy zainteresowani integracją studentów i pracowników naukowych IA zajmujących się tematyką związaną z kulturą, polityką i problemami społecznymi Stanów Zjednoczonych, oraz jej popularyzacją wśród studentów i pracowników innych specjalizacji. Nasze działanie obejmuje współpracę międzyuniwersytecką z osobami i organizacjami związanymi z tematyką koła oraz angażowanie studentów w dyskusję na tematy będące przedmiotem sporu w bieżącej debacie publicznej w Stanach Zjednoczonych poprzez przeprowadzanie spotkań filmowych, gościnnych wykładów i debat z udziałem ekspertów. W 2017r. w ramach działalności koła odbył się między innymi otwarty pokaz i debata (poprowadzona przez dr Anetę Dybską) na temat głośnego społecznego dokumentu Avy DuVernay "XIII poprawka" (2016).

Facebook: https://www.facebook.com/American-Studies-Student-Project-429983150429103/

e-mail: kamilch2607@gmail.com