Business English B2

Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

W czerwcu 2023 r. po raz pierwszy w Radzie Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej zostanie przeprowadzony egzamin z angielskiego języka specjalistycznego (Business English) na poziomie B2.

Praktyki Erasmus

Sprawy organizacyjne: studenckie
Sprawy organizacyjne: stypendia

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały opublikowane zasady długoterminowych praktyk Erasmus+ (SMT, STA), trwających powyżej 2 miesięcy.

Zostań praktykantem w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka!

Sprawy organizacyjne: praktyki
Sprawy organizacyjne: studenckie

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest publiczną organizacją non-profit, z siedzibą w Wilnie. Głównym celem naszych przedsięwzięć jest promowanie działalności obywatelskiej oraz zabieganie o szanowanie praw marginalizowanych grup społecznych.

OGUN-y Wydziału Neofilologii, Lato 22/23

Sprawy organizacyjne: studenckie

Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne

Konferencja 100-lecia - wolontariat

Sprawy organizacyjne: studenckie

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, poszukujemy wolontariuszy, którzy pomogliby nam w organizacji konferencji 100-lecia IA w dniach 19-21 kwietnia 2023.

Językowe Targi Pracy

Nauka: warsztaty/szkolenia
Nauka: konferencje

W dniach 1-2 marca br. w budynku Dobra 55 odbędą się Językowe Targi Pracy, których Wydział Neofilologii jest współorganizatorem. Program Targów obejmuje m.in. warsztaty dla studentów rozwijające kompetencje związane z ubieganiem się o pracę i kształtowaniem kariery zawodowej.

Lektoraty prowadzone w języku angielskim

Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

Kursy prowadzone po angielsku są stworzone z myślą o studentach obcojęzycznych, jednak zapraszamy na nie także polskojęzycznych studentów, którzy mają ochotę uczyć się obcego języka po angielsku.

Staż w Fulbright Poland

Sprawy organizacyjne: praktyki
Sprawy organizacyjne: studenckie

Fulbright Poland zaprasza studentki i studentów do odbycia płatnego stażu zawodowego w Komisji.

Płatny staż w Komisji Europejskiej

Sprawy organizacyjne: praktyki
Sprawy organizacyjne: studenckie

do 31 stycznia br. można aplikować na 5-miesięczny płatny staż w Komisji Europejskiej, który rozpoczynałby się w październiku 2023 r. Staż jest otwarty dla absolwentów szkół wyższych, a także dla osób studiujących co najmniej trzy lata. Jest to wspaniała okazja do zdobycia międzynarodowego doświadczenia pozwalająca jednocześnie uzyskać wgląd w procesy i politykę instytucji europejskich.

22 Grudnia - godziny dziekańskie od 13.00

Sprawy organizacyjne

W czwartek 22 grudnia 2022 r. KJD Wydziału Neofilologii ogłasza godziny dziekańskie od godz. 13:00.