COVID-19 - informacja o szczepieniach i badaniach dla wykładowców i administracji UW

Aktualizacja (9.04.2021):
Do końca kwietnia 2021 r. został przedłużony termin, w którym pracownicy i doktoranci UW mogą poddać się bezpłatnym badaniom w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Badanie polega na pobraniu wymazu z gardła i nosa. Testy wykonuje Warsaw Genomics. Kod rabatowy uprawniający do bezpłatnego wykonania badania można g pobrać drogą elektroniczną, logując się na covid.uw.edu.pl. Do logowania służy konto CAS.
Przypominamy o wydłużonym terminie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia 2021 r. i o obowiązującym Zarządzeniu Rektora w sprawie funkcjonowania UW od 20 marca 2021 r.

Aktualizacja (9.03.2021): 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WEJŚCIA/SZCZEPIENIA Osoba zgłaszająca się do szczepienia musi posiadać ze sobą: dowód tożsamości, wypełniony kwestionariusz autokwalifikacji do szczepienia, wypełnione oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych. Formularze zamieszczone są na stronie UW.
Wejście do budynku, w którym odbywa się szczepienie możliwe jest nie wcześniej niż na 10 minut przed wyznaczoną w mailu godziną szczepienia. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane, a ich szczepienie możliwe będzie wraz z odpowiednią grupą populacyjną.
Szczepione będą WYŁĄCZNIE osoby zgłoszone i posiadające skierowania wystawione przez system. Prosimy o sprawdzenie przez każdego z Państwa zgłaszającego się do szczepienia, czy na swoim Indywidualnym Koncie Pacjenta (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta) znajduje się takie skierowanie (nie należy go drukować). Jeśli skierowania nie ma należy kontaktować się z NFZ. Szpitale i inne punkty szczepień NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI wystawienia skierowania.
E-skierowanie wystawione przez system ważne jest 90 dni. Po tym terminie nowe skierowanie na szczepienie wystawia lekarz pierwszego kontaktu.

Aktualizacja (27.02.2021): 
Do końca marca został przedłużony termin, w którym pracownicy i doktoranci UW mogą poddać się bezpłatnym badaniom (test RT-PCR) w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Pobranie wymazu z nosa i gardła odbywa się stacjonarnie (na kampusie Ochota) po wcześniejszej rejestracji na badanie. Testy wykonuje Laboratorium Analiz Genetycznych Warsaw Genomics. Osoby, które korzystały z wcześniejszych badań, także mogą ponownie wykonać test. Szaczegóły na stronie UW.
Rektor UW informuje, że wystąpił do Ministerstwa Edukacji i Nauki z prośbą o objęcie szczepieniami przeciw COVID-19 całej społeczności akademickiej UW, czyli administracji i pozostałych pracowników, osób pomiędzy 65. a 70. rokiem życia, doktorantów oraz studentów.
W związku z obostrzeniami dotyczącymi zapobiegania zakażeniu koronawiruse, informuję, że w BIA są dostępne maseczki tzw chirurgiczne – najlepiej chroniące przed zakażeniem. Biblioteka czynna jest 6 dni w tygodniu od 11 do 15. Zapraszamy

Aktualizacja (12.02.2021):
12 lutego Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek potwierdził informację CYTUJĘ : „Od poniedziałku 15 lutego rozpoczynają się zapisy nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich, na szczepienia. Nauczycieli akademickich zgłasza rektor”. Minister Zdrowia Adam Niedzielski uzupełnił wypowiedź CUTUJĘ: „Zapisy dotyczą tylko nauczycieli akademickich. Trwają prace nad procedurami dotyczącymi zapisów administracji szkolnej.” Dziekanat Neofilologii rozpoczął w trybie pilnym przyjmowanie zgłoszeń chęci zaszczepienia się nauczycieli akademickich przeciw COVID-19.

Od poniedziałku 15 lutego rozpoczynają się zapisy nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich, na szczepienia przeciw Covid-19. Pracodawca jest zobowiązany do zgłaszania list pracowników na szczepienia. List kancelerza mówi jedynie o tym, że nie jest mu znana procedura zgłaszania pracowników.

Aktualizacja (29.01.2021):
Informuję, że zapisy na szczepienia nauczycieli ( w tym nauczycieli akademickich) nie są jeszcze prowadzone. Opracowywane są procedury. Nauczycieli zgłaszać będą pracodawcy. Nie istnieje ogólnopolska lista nauczycieli. Aktualnie trwają zapisy osób 80+ i 70+. Większość punktów szczepień w Warszawie ma wyczerpane terminy do końca marca i aktualnie nie zapisują zgłaszających się osób. Najprostsza procedura jest przez infolinię 989. 

Aktualizacja (20.01.2021):
Po wielu zawirowaniach i zmianach w kolejności szczepień na koronawirusa, zgodnie z rozporządzeniem rządu - nauczyciele szkolni i akademiccy, ale też pozostałe osoby prowadzące zajęcia ze studentami i doktorantami na uczelniach mają zostać zaszczepieni w ramach etapu pierwszego szczepień, czyli po medykach i pracownikach DSP. Pozostają w I grupie szczepień, jako pogrupa oznaczona symbolem 1C. Informacja głoszona 20.01.2021 r. Prawdopodobnie to pracodawca będzie zgłaszał nauczycieli na szczepienia.

Przekazuję bezpośredni link do strony z listą punktów szczepień w województwie mazowieckim; w oknie należy wpisać Warszawa i pokaże się lista 258 punktów szczepień w Warszawie

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mazowieckie

Aktualny harmonogram rejestracji na konkretny termin jest nastepujący:

  • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
  • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. O rejestracji dla kolejnych grup
informacje podawane będą sukcesywnie.

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Jeżeli jest już Pani/Pana etap rejestracji (od 15.01 - osoby powyżej 80. roku życia, od 22.01 -
osoby powyżej 70. roku życia), mają Państwo 3 możliwości zapisu na szczepienie:
1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
2. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień
3. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na: pacjent.gov.pl

Procedura po zgłoszeniu się w ustalonym dniu i godzinie do wybranego punktu szczepień jest następująca: wypełniamy ankietę i odbywamy bezpośrednią konsultację z lekarzem, To ostatecznie lekarz podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do szczepienia.

Przekazuję także link do strony z informacją dotyczącą zgłoszenia od 15 stycznia br on-line chęci zaszczepienia się.

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia

Zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie jest rejestracją na szczepienie.
Zarejestrować się będzie można w momencie, kiedy zostaną ogłoszone terminy szczepienia dla Państwa grupy i otrzymacie e-skierowanie.

"Z racji na to, że najpierw szczepimy grupę medyków, którzy są na pierwszym froncie walki z koronawirusem, następnie seniorów, którzy są najbardziej narażeni na śmierć ze względu na zachorowanie, dopiero po tych grupach będą szczepieni nauczyciele oraz służby mundurowe"– wypowiedział się 12 stycznia 2021 r. rzecznik rządu Piotr Müller. Przybliżony termin szczepień nauczycieli to przełom marca i kwietnia.

Informacje zebrała 14 stycznia 2021 r. Krystyna Dolega