Publikacje

Pracownicy Instytutu Anglistyki UW regularnie publikują książki, w pracach zbiorowych oraz artykuły w prestiżowych publikacjach międzynarodowych. Poniżej zamieszczona jest lista wybranych książek. Pełną listę publikacji Instytutu można znaleźć w na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej, dostępnej tutaj.

Aniela Korzeniowska i Izabela Szymańska, red. Imaging Scottishness: European and Domestic Representations.Semper, 2017.

Lucyna Krawczyk-Żywko, red. Victorian Detectives in Contemporary Culture: Beyond Sherlock Holmes. Palgrave Macmillan, 2017.

Aniela Korzeniowska i Izabela Szymańska, red. Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression. Semper, 2016.

Agnieszka Otwinowska, Cognate Vocabulary in Language Acquisition and Use: Attitudes, Awareness, Activation. Bristol: Multilingual Matters, 2015.

Ewa Barbara Luczak, Breeding and Eugenics in the American Literary Imagination: Heredity Rules in the Twentieth Century. New York: Palgrave Macmillan,  2015

Marek Paryż, Przestrzenie kanonu. Szkice o prozie amerykańskiej od lat 40. XX wieku do czasów najnowszych. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

Marek Paryż and John R. Leo, eds., The Post-2000 Film Western: Contexts, Transnationality, Hybridity. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.

Joanna Ziarkowska i Ewa Łuczak, red., Pisarze pochodzenia indiańskiego: Momaday, Silko, Erdrich, Alexie, Vizenor. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

Zuzanna Ładyga, red., Barth, Barthelme, Coover. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

Julia Fiedorczuk. Złożoność nie jest zbrodnią. Szkice o amerykańskiej poezji modernistycznej postmodernistycznej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015

Julia Fiedorczuk. Cyborg w ogrodzie: wprowadzenie do ekokrytyki. Katedra, 2015

Julia Fiedorczuk. Nieważkość. (Powieść). Marginesy 2015.

Lucyna Krawczyk-Żywko, red. Exploring History: British Culture and Society 1700 to the Present. Essays in Honour of Professor Emma Harris. Peter Lang, 2015

Dominika Oramus. Charles Darwin’s Looking Glass. Peter Lang, 2015

Dominika Oramus. Darwinowskie Paradygmaty. Mit Ewolucji w Kulturze Współczesnej. Copernicus Centre Press, 2015

Maria Dakowska. In Search of Processes of Language Use in Foreign Language Didactics. Peter Lang, 2015

Mirosław Miernik. Rolfe, Rose, Corvo, Crabbe: The Literary Images of Frederick Rolfe. Peter Lang, 2015.

Agnieszka Otwinowska, Gessica De Angelis, red. Teaching and Learning in Multilingual Contexts Sociolinguistic and Educational Perspectives. Bristol: Multilingual Matters, 2014.

Grażyna Bystydzieńska i Emma Harris, red. From Queen Anne to Queen Victoria: Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture. Volume 4. Ośrodek Studiów Brytyjskich UW, 2014

Bartłomiej Czaplicki. Lexicon Based Phonology: Arbitrariness in Grammar. Lincom Europa, 2014

Monika Opalińska. To the Rhythm of Poetry. A Study of late Old English Metrical Prayers. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

Marek Paryż, red. Cormac McCarthy. Seria “Mistrzowie literatury amerykańskiej”, tom 3. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. 

Marzena Sokołowska-Paryż and Martin Löschnigg, red.The Great War in Post-Memory Literature and Film. De Gruyter, 2014.

Dorota Babilas i Lucyna Krawczyk-Żywko, red. We the Neo-Victorians: Perspectives on Literature and Culture. Instytut Anglistyki UW, 2013.

Anna Cetera, red. Szekspiromania. Księga dedykowana pamięci Andrzeja ŻurowskiegoWydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.

Aniela Korzeniowska i Izabela Szymańska, red. Scotland in Europe/Europe in Scotland. Semper, 2013

Ewa Łuczak, ed. Toni Morrison. Seria “Mistrzowie literatury amerykańskiej”, tom 2. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. 

Małgorzata Łuczyńska-Hołdys. Soft-Shed Kisses: Re-visioning the Femme Fatale in English Poetry of the 19th Century. Cambridge Scholars Publishing, 2013.

Marek Paryż, red. Don Delillo. Seria “Mistrzowie literatury amerykańskiej”, tom 1. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

Monika Opalińska. Pieśni szarej godziny. Elegie staroangielskie z Kodeksu z Exeter. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.

Izabela Szymańska i Aniela Korzeniowska, red. Facets of Scottish Identity. Semper, 2013

Dorota Babilas. Wiktoria znaczy Zwycięstwo. Kulturowe oblicza brytyjskiej królowej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

Grażyna Bystydzieńska and Emma Harris, eds. From Queen Anne to Queen Victoria: Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture. Volume 3. Ośrodek Studiów Brytyjskich UW, 2012

Bożenna Chylińska. The Gospel of Work and Wealth in the Puritan Ethic. From John Calvin to Benjamin Franklin. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

Joanna Esquibel i Anna Wojtyś, red. Explorations in the English language; Middle Ages and Beyond: Festschrift for Professor Jerzy Welna on the Occasion of his 70th Birthday. Peter Lang, 2012.

Ewa Łuczak, Joanna Ziarkowska, Justyna Wierzchowska, red. In Other Words: Dialogizing Race, Ethnicity and Postcoloniality. Peter Land, 2012.

Marzena Sokołowska-Paryż. Reimagining the War Memorial, Reinterpreting the Great War: The Formats of British Commemorative Fiction. Cambridge Scholars Publishing, 2012

Anna Pochmara. The Making of the New Negro: Black Authorship, Masculinity, and Sexuality. Amsterdam University Press, 2011.

Izabela Szymańska. Mosaics: A Construction-Grammar-Based Approach to TranslationSemper, 2011.

Justyna Wierzchowska. The Absolute and the Cold War: Discourses of Abstract Expressionism. Peter Lang, 2011.

Ewa Łuczak. How Their Living Outside America Affected Five African American Authors: Toward a Theory of Expatriate Literature. Introduction by Richard Yarborough. Edwin Mellen Press, 2010.

Grażyna Bystydzieńska and Emma Harris, red. From Queen Anne to Queen Victoria: Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture. Volume 2. Ośrodek Studiów Brytyjskich UW, 2010

Anna Cetera. Smak morwy. U źródeł recepcji przekładów Szekspira w Polsce. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

Grażyna Bystydzieńska and Emma Harris, eds. From Queen Anne to Queen Victoria: Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture. Volume 1. Ośrodek Studiów Brytyjskich UW, 2009

Ewa Łuczak and Andrzej Antoszek, eds. Afroamerykanie, którzy poruszyli Ameryką. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

 Anna Cetera. Enter Lear. The Translator’s Part in Performance. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.

Aniela Korzeniowska. Translating Scotland. Nation and Identity. Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, 2008.

Monika Opalińska (przekład z języka staroangielskiego i opracowanie). Sen o Krzyżu. Staroangielski poemat mistyczny. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

Elżbieta Górska i Günter Radden, red.  Metonymy-Metaphor Collage. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005

Marzena Sokołowska-Paryż. The Myth of War in British and Polish Poetry. Peter Lang, 2002.