Pracownicy Biblioteki Instytutu Anglistyki

Kierownik Biblioteki

mgr Krystyna Dolega

mgr Anita Dołęgiewicz

Wiesław Łabunko-Łabuński

Jacek Podlasin

mgr Robert Żmijewski

Księgozbiór Pracowni Ośrodka Studiów Brytyjskich

mgr Dorota Traczewska