O Bibliotece

Biblioteka Instytutu Anglistyki UW składa się z:

  • Wypożyczalni (parter, pok. 113, w korytarzu za portiernią po lewej stronie),
  • Czytelni (parter, pok. 113, w korytarzu za portiernią po lewej stronie),
  • Księgozbioru Dydaktycznego (parter, pok. 113, w korytarzu za portiernią po lewej stronie),
  • Księgozbioru OSB (parter, 053, na wprost wejścia A)
  • Działu gromadzenia i opracowywania zbiorów, reklamacji i szkoleń bibliotecznych (parter, pok. 113, w korytarzu za portiernią po lewej stronie),

Biblioteka Instytutu Anglistyki (BIA) UW jest biblioteką naukową o charakterze publicznym. W Bibliotece gromadzone jest piśmiennictwo z zakresu literatury angielskiej i amerykańskiej, historii i cywilizacji Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, wydawnictwa  dotyczące wszystkich dziedzin lingwistyki, w tym materiały do doskonalenia i dydaktyki języka angielskiego. Biblioteka posiada również podstawowe dzieła  z zakresu teorii literatury i kultury. 

                       

Aktualnie zbiory Biblioteki liczą ponad 70 tys. wol. książek, ponad 2200 wol. czasopism w wersji papierowej (w tym 17 tytułów czasopism bieżących), 500 egz. materiałów audiowizualnych i dokumentów elektronicznych.

Wypożyczalni BIA udostępnia się książki do domu. Aby wypożyczyć książkę, trzeba spisać z katalogu jej sygnaturę, autora i tytuł. Książki wypożycza się elektronicznie (bezrewersowo) na podstawie zarejestrowanej w BUW elektronicznej legitymacji studenckiej. Konto może być aktywowane przez użytkownika na dwa sposoby : zdalnie (poprzez stronę www) oraz osobiście w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66). W Wypożyczalni BIA znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Katalogu Bibliotek UW. Tu można skorzystać także z Internetu stacjonarnego i bezprzewodowego oraz drukarki.

                         

Czytelni BIA książki udostępniane są prezencyjnie (wolny dostęp) do korzystania na miejscu. Wykorzystane książki na półkę odkłada bibliotekarz. 

Księgozbiór podręczny czytelni liczy ok. 5000 wol., uporządkowanych tematycznie. Pomocą dla korzystających z czytelni są napisy z nazwami działów przy poszczególnych regałach, napisy na półkach oraz oznaczenia numeryczne regałów i półek. W katalogu BIA przy sygnaturze książek znajdujących się w czytelni, widnieje dodatkowa informacja topograficzna (np. czyt. 9/2). Tu także można skorzystać z Internetu, kserokopiarki, skanera i drukarki.

                                       

Księgozbiór OSB jest częścią Biblioteki Instytutu Anglistyki. Liczy 6800 książek z dziedziny historii i kultury Wielkiej Brytanii. Wszystkie książki znajdują się w wolnym dostępie – można z nich korzystać na miejscu lub wypożyczać zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Biblioteki Instytutu Anglistyki. Do dyspozycji użytkowników są trzy pomieszczenia, które mogą służyć jako miejsca pracy w grupie lub do pracy cichej.
Księgozbiór Pracowni OSB jest również miejscem spotkań Naukowej Rady Bibliotecznej Instytutu Anglistyki.

                   

Księgozbiorze Dydaktycznym BIA znajdują się książki wypożyczane przez wykładowców na zajęcia z praktycznego angielskiego (słowniki i podręczniki językowe), zbiór dokumentów elektronicznych i audiowizualnych.

Stare druki, zbiory XIX wieku
Biblioteka Instytutu Anglistyki UW posiada unikatową kolekcję starych druków liczącą 25 dzieł w 65 woluminach, obfitującą zwłaszcza w dzieła z zakresu literatury angielskiej: powieści, poezje, zbiory listów i opisy podróży. Jego wartość podnosi fakt, że większość z tych publikacji to jedyne, bądź jedne z nielicznych egzemplarzy w kraju.
Siedemnastowieczne wydania to dzieła autorów nie notowanych dotychczas w innych polskich bibliotekach, a mianowicie: zbiory poezji i poematów dwóch przedstawicieli tzw. poezji rycerskiej (The Cavalier Poets) Thomasa Carew'a (1594-1640) Poems with a Maske (Londyn 1651) i Sir Johna Sucklinga (1609-1642) Theworks of Sir John Suckling (Londyn 1696) – twórcę bardzo wysoko cenionych wierszy miłosnych, a także drugą edycję kazań londyńskiego purytanina i pastora Ralpha Robinsona (l614-1655) Christ all and in all orseveral significant similitudes by which the Lord Jesus Christ is described in the Holy Scriptures ... (Londyn 1660) - dzieło wielokrotnie wznawiane jeszcze w XX wieku.
Biblioteka posiada także 1200 woluminów cymeliów – dzieł najwybitniejszych pisarzy angielskich wydanych w XIX wieku. Zarówno stare druki, jak i cymelia pokazywane są często na wystawach w Bibliotece oraz udostępniane prezencyjnie w Czytelni.