Prace magisterskie

Informacje o pracach magisterskich napisanych przez studentów Instytutu Anglistyki dostępne są w Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego (APD).

Zgodnie z Regulaminem Biblioteki Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zamówienie na wgląd do prac magisterskich należy złożyć bezpośrednio w Czytelni BIA, po uprzednim uzyskaniu zgody swojego promotora i podaniu wszystkich wymaganych w formularzu informacji.

Uwaga! Prac magisterskich nie wolno fotografować.

Formularz zezwolenia