Wykład POWI

W dniu  05 czerwca 2020 r. w godz. 16.30 - 19.45. odbędzie się szkolenie  online, w formie wykładu, z Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej  dla studentów  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Instytutu Anglistyki UW, którzy jeszcze nie uczestniczyli w szkoleniu z Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej.

O szczegółach i zaproszeniu na spotkanie zawiadomi Państwa, koordynator szkoleń, mgr Magdalena Wielądek, na kilka dni przed szkoleniem.

Podczas szkolenia zostaniecie Państwo poinformowani o formie zaliczenia POWI. 
Udział w szkoleniu jest obowiązkowy.

Jednocześnie uprzejmie proszę, by studenci zagraniczni studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Instytutu Anglistyki UW w sprawie szkolenia z Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej skontaktowali się mailowo z dr Magdaleną Kizeweter: mail m.kizeweter@uw.edu.pl


 Koordynator
 Magdalena Wielądek