Terminy rejestracji

Terminy rejestracji na zajęcia dla studentów Anglistyki, SFK, MISH studiów stacjonarnych i niestacjonarnych/ wieczorowych I stopnia i II stopnia na semestr zimowy roku akademickiego 2019/20. (NIE DOTYCZY STUDIÓW ZAOCZNYCH)

Rejestracja na wszystkie zajęcia Instytutu Anglistyki w semestrze zimowym 2019/2020 odbywać się będzie przez USOSweb. Jest to rejestracja jednostopniowa -do konkretnych grup zajęciowych.

Studenci MISH, którzy realizują program w IA (należy przedstawić rekomendację) powinni zgłosić się do rejestracji (p.331) lub wysłać maila na jakie zajęcia potrzebują dostęp najpóźniej do 16.09.2019 w celu uzyskania uprawnień do rejestracji w USOSweb na zajęcia w IA UW.

 Plan zajęć wraz z kodami dostępny na stronie: https://ia.uw.edu.pl/dla-studentow/studia-i-stopnia/plany-zajec-i-sesji-programy

I ROK I STOPNIA

22.09-25.09.2019 I tura 28-29.09.2019 II tura

REJESTRACJE będą otwierały się kolejno od godziny 08.00, a zakończą o 23.59ostatniego dnia. Dokładne godziny w USOSweb.

Rejestracja ręczna p.331 w dniu 30.09-3.10.2019 w godzinach 10-14.

W rejestracji „ręcznej” zmiany będą uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach.

II, III ROK I STOPNIA

Rejestracja na :

20-23.09.2019 Seminarium licencjackie od godz. 20.00

Rejestracje na pozostałe zajęcia:

I tura 21-24.09.2019 (dla osób rozlicznych do 15.07.2019)

II tura 27-29.09.2019

REJESTRACJE będą otwierały się kolejno od godziny 08.00, a zakończą o 23.59 ostatniego dnia. Dokładne godziny w USOSweb.

Rejestracja ręczna p.331 w dniach 1-3.10.2019 w godzinach 10-14.

W rejestracji „ręcznej” zmiany będą uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach.

Rejestracja ręczna 30.09.2019 TYLKO DLA I ROKU I STOPNIA

I ROK II STOPNIA

Rejestracja na :

SEMINARIUM MAGISTERSKIE, Wykłady Monograficzne i CLIL 20.09.2019 od godz. 20.30

na pozostałe zajęcia:

I tura 21.09.2019

II tura27.09.2019 (dla osób przyjętych w 2 turze rekrutacji)

REJESTRACJE będą otwierały się kolejno od godziny 08.30, a zakończą o 23.59 ostatniego dnia. Dokładne godziny w USOSweb.

Rejestracja ręczna p.331 w dniach 1-3.10.2019 w godzinach 10-14.

W rejestracji „ręcznej” zmiany będą uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach.

II ROK II STOPNIA

I tura 21-24.09.2019 (dla osób rozlicznych do 15.07.2019)

II tura 27-29.09.2019

REJESTRACJE będą otwierały się kolejno od godziny 08.30, a zakończą o 23.59 ostatniego dnia.

Rejestracja ręczna p.331 w dniach 1-3.10.2019 w godzinach 10-14.

W rejestracji „ręcznej” zmiany będą uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach.

Rejestracja ręczna 30.09.2019 TYLKO DLA I ROKU I STOPNIA