Szkolenia dla nauczycieli akademickich w maju 2021

w przyszłym miesiącu rozpoczyna się sesja egzaminacyjna i zaliczenia w formie online, a niebawem także przygotowanie kolejnego roku akademickiego – dlatego w majowej ofercie dla nauczycieli akademickich UW zamieściliśmy tematy dotyczące zarówno rozwoju osobistego, narzędzi informatycznych, jak i wyzwań związanych z dydaktyką.

Już 13 maja w godz. 9:00-12:30 odbędzie się warsztat online nt. „Techniki i aplikacje wspierające produktywność osobistą i zarządzanie sobą w czasie” – zostały ostatnie wolne miejsca!

W kategorii szkoleń z obsługi narzędzi informatycznych 14 maja zaplanowaliśmyszkolenie pt. „Interaktywne prezentacje i przekaz wizualny przy wykorzystaniu serwisów webowych i aplikacji”.

Ponadto w tej kategorii znajdą Państwo:

- „Zajęcia online na platformie Google Classroom. Praktyczne dodatki i zaawansowane funkcjonalności” (19-20 maja);

- „Zdalne egzaminy ustne i pisemne – przygotowanie do sesji”, które będą dostępne terminie 25-26 maja.

Zapraszamy także wszystkich przygotowujących się do nowego roku akademickiego do uczestnictwa w szkoleniu „Sylabus w dydaktyce akademickiej – dla początkujących” (27 maja).

Osoby zajmujące się badaniami w ofercie w ramach programu IDUB znajdą nowy temat „Narzędzia GSuite przydatne w pracy zespołów badawczych: GMail i dodatki, Dysk i Dokumenty Google oraz Witryny Google” (20, 27 i 29.05).

Szczegółowe informacje nt. terminów znajdą Państwo w załączonym harmonogramie.

W celu rejestracji na wybrane szkolenie prosimy o kliknięcie w podlinkowany tytuł szkolenia w harmonogramie lub zapraszamy na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/. Po wejściu w kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich” prosimy o:

(1)   wybranie kategorii szkolenia widocznej w załączonym harmonogramie (pierwsza kolumna);

(2)   wyszukanie szkolenia wg terminu i nazwy i dalej postępowanie zgodnie z informacjami w opisie szkolenia.

*W szkoleniach dla nauczycieli akademickich mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na UW na podstawie umowy o pracę/mianowania i ponadto spełniający kryteria:

  • w działaniach realizowanych w ramach programu ZIP: nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych, mający zaplanowane w semestrze rozpoczynającym się po szkoleniu zajęcia ze studentami I. i II. stopnia oraz studiów jednolitych;
  • w działaniach organizowanych w ramach programu IDUB: nauczyciele akademiccy pod warunkiem, że tematyka oferowanych szkoleń jest przydatna z punktu widzenia właściwego wykonywania przez pracownika obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, pełnionej w Uniwersytecie funkcji lub roli.

Więcej szczegółów na temat warunków udziału znajduje się w opisach szkoleń na platformie. Bieżące informacje są również dostępne na stronach www.zip.uw.edu.pl i www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl

Z poważaniem,

Biuro Spraw Pracowniczych