Seminaria magisterskie, literaturoznawcze i kulturoznawcze w roku 2022/2023

Studentów rozpoczynających studia magisterskie zachęcamy do zapoznania się z ofertą seminariów literaturo- i kulturoznawczych w Instytucie.

Brytyjska narracja przednowoczesna i współczesna - prof. Barbara Kowalik

The ‘British Narrative’ seminar: this year’s focus will be on 20th c. British fiction written by women; suggested topics and approaches include the changing lives of women recorded in fiction; non-anthropocentric readings of women’s fiction; environmental issues in children’s literature; genre fiction (romance, mystery, historical novel, fantasy); topics other than these, in line with students’ own preferences, will be accommodated.

Film amerykański - prof. Marek Paryż

Kultura i sztuka brytyjska po 1945 roku - dr Katarzyna Kociołek

Metody interpretacji modernistycznej i postmodernistycznej prozy amerykańskiej - dr hab. Tadeusz Pióro

Proza, poezja i dramat w literaturze brytyjskiej, irlandzkiej i postkolonialnej - prof. Marzena Sokołowska-Paryż