Seminaria magisterskie, językoznawcze w roku akademickim 2022/2023:

Studentów rozpoczynających studia magisterskie zachęcamy do zapoznania się z ofertą seminariów językoznawczych w Instytucie.