Przyjmowanie dokumentów

Dokumenty będą przyjmowane w Instytucie Anglistyki, Warszawa, ul. Hoża 69, wejście główne, hol na parterze budynku w dniach 24, 25 i 28 września. Lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie:

rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

Przyjmowany będzie wyłącznie komplet dokumentów. W Instytucie nie będzie możliwości tworzenia kserokopii dokumentów.

 

Ze względu na pandemię i konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie przyjmowania dokumentów będziecie Państwo podzieleni alfabetycznie na grupy. Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do wyznaczonego Państwu czasu. Prosimy również o przestrzeganie reżimu sanitarnego.

Czwartek 24 września

Osoby zakwalifikowane, których nazwiska zaczynają się na litery A - C od godz. 10.00 do 12.00

Osoby zakwalifikowane, których nazwiska zaczynają się na litery D - F od godz. 12.15 do 13.00

Osoby zakwalifikowane, których nazwiska zaczynają się na litery G – H od godz. 13.15 do 14.00

Osoby zakwalifikowane, których nazwiska zaczynają się na litery J - Ki od godz. 14.15 do 16.00

Piątek 25 września

Osoby zakwalifikowane, których nazwiska zaczynają się na litery Ko - L od godz. 10.00 do 12.00

Osoby zakwalifikowane, których nazwiska zaczynają się na litery Ł - M od godz. 12.15 do 14.00

Osoby zakwalifikowane, których nazwiska zaczynają się na litery N – R od godz. 14.15 do 16.00

Poniedziałek 28 września

Osoby zakwalifikowane, których nazwiska zaczynają się na litery S - St od godz. 10.00 do 12.00

Osoby zakwalifikowane, których nazwiska zaczynają się na litery Su - Sz od godz. 12.15 do 14.00

Osoby zakwalifikowane, których nazwiska zaczynają się na litery T – Ż od godz. 14.15 do 16.00