Katarzyna Krystyna Sztyber - nabożeństwo żałobne

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 maja 2020 r. zmarła mgr Katarzyna Krystyna Sztyber wieloletni i zasłużony pracownik administracyjny, kierownik Dziekanatu Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1951-1996.

Przez ponad 40 lat całym sercem oddana swojej pracy, była niedoścignionym wzorem dla pozostałych pracowników. Za zasługi w pracy zawodowej została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 r. o godz. 12.15 w domu pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowy na Powązkach w Warszawie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej do grobu rodzinnego. 
Dziekan i Rada Wydziału Neofilologii
Uniwersytetu Warszawskiego