Page 3 of 21.

Program Edukacja - Uniwersytet w Oslo

Sprawy organizacyjne

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu na studia częściowe w ramach Programu Edukacja do Uniwersytetu w Oslo

Wybory studenckie do Rady Samorządu Studentów i Rad Dydaktycznych

Sprawy organizacyjne

Zamieszczamy obwieszczenia wyborcze dot. RSS i RD

Ustny Egzamin z Praktycznego Angielskiego, Rok I, I stopnia

Sprawy organizacyjne: studenckie
Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

Na platformie Moodle zostały zamieszczone materiały do egzaminu ustnego z Praktycznego Angielskiego, który odbędzie się w sesji letniej 2022r. Im wcześniej zaczną je Państwo opracowywać, tym lepiej. Powodzenia, Zespół Egzaminacyjny.

 

Zmiany w zakresie wypożyczeń w bibliotekach wydziałowych UW i BUW

Nauka: biblioteka

Zarządzenia nr 116 Rektora UW w sprawie Regulaminu Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW z dnia 2 czerwca 2020 r. obowiązujące od 1 października 2021 r. 

Wytyczne dla użytkowników obiektu Hoża 69 od 1 października 2021

Sprawy organizacyjne: studenckie
Sprawy organizacyjne: pracownicze

Wymienione zasady muszą być przestrzegane do odwołania.

Informacje dla doktorantów i promotorów

Sprawy organizacyjne: pracownicze

W zakładce Przewody Doktorskie znajdują się informacje dotyczące:

- Sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i nie mają wszczętego przewodu doktorskiego

- Przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019.

Zarządzenie KJD nr 3

Sprawy organizacyjne: studenckie

w sprawie zajęć prowadzonych zdalnie.

Welcome Day for international students by Welcome Point UW

Sprawy organizacyjne

Welcome Point organizuje spotkania powitalne dla wszystkich studentów zagranicznych, którzy w roku akademickim 2020/2021…

Ramię w ramię - kampania UW

Specjalne

Lista studentów I roku zwolnionych z Practical Grammar i Vocabulary in Context

Sprawy organizacyjne: studenckie

Studenci, którzy zapisali się na Practical Grammar na I roku, pomimo zwolnienia z tego przedmiotu, proszeni są o złożenie podania o możliwość uczęszczania na niego poprzez USOS do pełnomocnika dyrektora IA ds PNJA dr Wojciecha Kasprzaka, albo wyrejestrowanie się z tego przedmiotu.

Page 3 of 21.