Page 10 of 11.

Całkowite lub częściowe zwolnienie z PNJA

Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

Podania o całkowite lub częściowe zwolnienie z PNJA do pełnomocnika dyrektora ds PNJA, na podstawie zdanego egzaminu C1 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019r. Złożone później będą automatycznie odrzucone.

Lista nowości bibliotecznych (aktualizacja)

Nauka: biblioteka

Zachęcamy do zapoznania się z uaktualnioną listą nowości bibliotecznych

Sesja letnia

Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

Ogłoszono terminy egzaminów w sesji letniej

Warsztaty "Shapers of the Future"

Nauka: warsztaty/szkolenia

Dołącz do Shapers of the Future! Nowa edycja rozwijających szkoleń dla młodych liderów z Europy Środkowej i Wschodniej, którzy dbają zarówno o innowacje, jak i o dobro publiczne.

dzien

dzień zakończenia roku

Konkurs wymowy angielskiej UMCS

Specjalne

Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie kolejny już raz organizuje "Konkurs wymowy angielskiej dla uczelni". Gorąco zachęcamy Studentów do wzięcia w nim udziału. Konkurs odbędzie się 14 czerwca, natomiast zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca.

Oferty praktyk

Zachęcamy do zapoznania się ofertą praktyk MSZ i Europejskiego Urzędu Doboru Kadr

Stypendia rządu włoskiego

W załączeniu przekazujemy otrzymaną z Ambasady Włoch informację o możliwości ubiegania się o stypendia rządu włoskiego na rok akademicki 2019/2020, przeznaczone dla studentów zagranicznych oraz studentów będących obywatelami włoskimi, mieszkającymi za granicą.

Projekt Statutu UW

Sprawy organizacyjne: stypendia

Projekt dostępny jest na stronie: www.uw.edu.pl/projekt-statutu-uw. Znaleźć tam można również listę nadesłanych komentarzy oraz list rektora UW prof. Marcina Pałysa w sprawie najważniejszych zmian w projekcie.

ProQuest One Academic

Nauka: biblioteka

Dostęp próbny do nowej platforma wyszukiwawczej z dostępem do czterech ważnych dla środowiska akademickiego baz.

Page 10 of 11.